Polityka prywatności & Cookies

Polityka prywatności strony Gloxo.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową Gloxo.pl, należącą do BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie. Strona Gloxo.pl dba o prywatność swoich Użytkowników i podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, posiadający numer KRS: KRS 0000949019, numer REGON: 521040619, numer NIP: 945-225-23-02, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, o statusie aktywnym, działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem Żabiniec 38 / LU3, 31-215 Kraków.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Strona Gloxo.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

– Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
– Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
– Dane techniczne (np. adres IP, dane o przeglądarce internetowej)

3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez stronę Gloxo.pl w celach związanych z funkcjonowaniem strony oraz świadczeniem oferowanych usług, w szczególności w następujących celach:

– Obsługa konta Użytkownika
– Świadczenie usług oferowanych na stronie Gloxo.pl
– Komunikacja z Użytkownikiem w zakresie zapytań i informacji
– Personalizacja treści i dostosowanie strony do preferencji Użytkownika
– Udoskonalanie działania strony i analiza danych statystycznych

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez stronę Gloxo.pl odbywa się na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

– Wykonanie umowy lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Prawny obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz strony Gloxo.pl, takim jak dostawcy usług technicznych i hostingowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez stronę Gloxo.pl przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Prawa Użytkowników
Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

8. Zasady ochrony danych osobowych
Strona Gloxo.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Zapewniamy również, że wszyscy pracownicy i podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych Użytkowników, są zobowiązani do zachowania ich poufności.

9. Procedura składania żądań


Aby zgłosić żądanie w zakresie informacji o danych lub ich przetwarzania, użytkownik powinien:

Skontaktować się z firmą:

Użytkownik może wysłać e-mail na adres [adres e-mail] lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej firmy.
Podanie szczegółów:

W treści żądania użytkownik powinien podać szczegóły dotyczące swojego żądania, w tym:
Imię i nazwisko,
Dane kontaktowe,
Szczegółowy opis żądania (np. prośba o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych).
Identyfikacja:

Firma może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, aby upewnić się, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
Rozpatrzenie żądania:

Firma rozpatrzy żądanie w terminie określonym przez przepisy prawa (zazwyczaj do 30 dni od otrzymania żądania).

10. Profilowanie danych osobowych

W sklepie internetowym Gloxo przetwarzamy dane osobowe użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Profilowanie polega na przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w celu oceny niektórych cech osobowych użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się użytkownika.
Cele profilowania

Profilowanie w sklepie Gloxo jest stosowane w następujących celach:
Personalizacja treści i ofert marketingowych: dostosowanie wyświetlanych treści i ofert do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkownika.
Analiza i poprawa działania sklepu: analiza danych w celu optymalizacji funkcjonalności i poprawy jakości usług świadczonych przez sklep.
Segmentacja klientów: tworzenie grup klientów o podobnych cechach w celu bardziej efektywnego zarządzania ofertą i komunikacją marketingową.
Podstawa prawna profilowania

Profilowanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w przypadkach, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub w oparciu o uzasadniony interes administratora danych.
Efekty profilowania

Profilowanie może mieć następujące efekty dla użytkownika:
Otrzymywanie spersonalizowanych ofert i treści, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby i zainteresowania użytkownika.
Wyświetlanie reklam i komunikatów marketingowych dopasowanych do preferencji użytkownika.
Szybsze i bardziej precyzyjne rekomendacje produktów dostępnych w sklepie Gloxo.
Użytkownik nie będzie podlegał decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, chyba że wyrazi na to wyraźną zgodę lub przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy.
Prawa użytkownika związane z profilowaniem

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o zasadach profilowania, a także do otrzymania wyjaśnień dotyczących jego logiki oraz znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw użytkownik może skontaktować się z administratorem danych poprzez e-mail: [kontak@gloxo.pl].

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies:

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• marketingowych (remarketing);
• określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
• zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.


3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.


4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek ;
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html ;
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl ;
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ;
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.